Imieniny:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach” Gmina Rybczewice realizuje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice” (nr projektu RPLU.05.02.00-06-0057/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Inwestycję realizuje firma KVADRAT Grzegorz Jaszczewski, Jacków 7b, 21-007 Mełgiew za kwotę 534 141,03 zł.

Wykonawca na chwilę obecną zrealizował następujący zakres prac:
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 8 szt. paneli o mocy 2,08 kW,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- elewację budynku wraz z kolorystyką
- wykonanie odwodnienia

 

Na modernizowanym obiekcie trwają następujące prace:
- montaż wewnętrznej instalacji c.o.,
- modernizacja instalacji c.w.u.
- remont kotłowni wodnej wraz z wymianą kotła,
- prace towarzyszące, wykończeniowe.

 

Kolejnym etapem będzie wykonanie schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: