Imieniny:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach

„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach”

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach” Gmina Rybczewice realizuje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice ” (nr projektu RPLU.05.02.00-06-0057/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Inwestycję realizuje firma LP-BUD Piotr Lemieszek ul. Biedronki 9/51, 20-543 Lublin.

Zakres prac obejmuje:
1. usunięcie istniejącego docieplenia budynku,
2. przygotowanie ścian zewnętrznych do docieplenia,
3. docieplenie ścian budynku od zewnątrz, wyprawę elewacyjną wraz z
kolorystyką,
4. docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
5. wymianę stolarki drzwiowej,
6. zmianę pokrycia dachu i utylizację azbestu,
7. montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, rur spustowych, rynien,
8. wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki,
9. wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
10. wymiana oświetlenia na ledowe,
11. wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 8 szt. paneli o mocy 2,08 kW,
12. wykonanie instalacji odgromowej,
13. remont instalacji centralnego ogrzewania,
14. adaptacja pomieszczenia na kotłownię na paliwo stałe typu pellet,
15. wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z szambem,
16. prace towarzyszące, wykończeniowe

 

  

 

 


 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: