Imieniny:

Szansa dla Młodych. Szansa dla Młodych.

Projekt jest skierowany do 100 UP (60 kobiet, 40 mężczyzn) osób młodych, w tym osob niepełnosprawnych (30%), w wieku od 15 do 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET w tym 90% stanowią osoby bierne zawodowo. Pozostałą 10% grupy docelowej stanowią osoby długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy.

 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru Województwa Lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC).

 

Projekt realizowany na obszarze 6 powiatów z największą stopą bezrobocia: włodawski, hrubieszowski, chełmski ziemski i grodzki, krasnostawski, świdnicki.

 

 Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

1) Formularz zgloszeniowy.

2) Oświadczenie o nieprzynależności do grupy 1.3.1 POWER.

3) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: