Imieniny:

SZACOWANIE SZKÓD - KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW  !!! SZACOWANIE SZKÓD - KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW !!!

W związku z przymrozkami wiosennymi oraz lokalnymi opadami gradu, które wystąpiły  w 2020 roku na terenie gminy Rybczewice, poszkodowani rolnicy posiadający uprawy na jej terenie mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

 

Wypełnione i podpisane czytelnie (imieniem i nazwiskiem wraz z nr. tel. kontaktowego) wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rybczewice w godzinach jego pracy.

 

Druk wniosku i załączników można pobrać w siedzibie tut. Urzędu (w pok. nr 7) lub ze strony internetowej tut. Urzędu

 

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym była zgodna z powierzchnią upraw wpisaną we wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 złożonym do ARiMR.

 

Osobą wpisaną we wniosku o szacowanie strat winien być rolnik składający wniosek do ARiMR o przyznanie płatności.

 

Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć wniosek o płatności na  rok 2020 składany do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

 

Dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Przykładowy wzór oświadczenia rolnika w załącznikach poniżej, znajdziecie go Państwo również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

Wnioski o szacowanie strat złożone bez wymaganego ww. załącznika oraz pozostałych załączników np. w przypadku wystąpienia strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach) lub prowadzenia w gospodarstwie produkcji zwierzęcej nie będą podlegać rozpatrzeniu przez komisję szacującą straty.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Rybczewice - podinspektorem ds. rolnictwa, obrony i mienia komunalnego Miłoszem Dutkowskim pod nr tel. 81 584 44 72

  

Poniżej załączniki:

 

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: