Imieniny:

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, pomp powietrznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, pomp GWC)

 

12.04.2017 r. (środa), godz. 8.30 sala OSP przy budynku UG w Rybczewicach

 

W związku z realizacją projektu w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE, pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” zapraszamy Państwa na spotkanie.

W związku z tym, że realizacja projektu jest zaplanowana jeszcze w 2017 roku chcemy podczas spotkania przybliżyć Państwu kwestie finansowe związane z projektem.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do osób, które w związku z w/w projektem podpisały już z gminą Rybczewice umowy użyczenia, ale zapraszamy również tych z Państwa, którzy chcieliby wpisać się na listę rezerwową.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Rybczewice (sala OSP) 12.04.2017 r. (środa) o godz. 8.30.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: