Imieniny:

Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rybczewice do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych

Gmina Rybczewice otrzymała grant na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy w ramach projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie województw: lubelskiego i podkarpackiego. Efektem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice” będzie poprawa kompetencji cyfrowych 266 mieszkańców Gminy Rybczewice w wieku 25-74 lata oraz przeszkolenie 3 instruktorów, którzy uzyskają dodatkowe kompetencje dydaktyczne w obszarze kompetencji cyfrowych.

Wysokość grantu dla Gminy Rybczewice na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice” wynosi 148 960,00 zł.

Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rybczewice. Każdy uczestnik projektu może wybrać jeden moduł tematyczny, składający się z 16 godzin dydaktycznych.

Moduły tematyczne do wyboru:

1.      Rodzic w internecie;

2.      Mój biznes w sieci;

3.      Moje finanse i transakcje w sieci;

4.      Działam w sieciach społecznościowych;

5.      Tworzę własną stronę internetową (blog);

6.      Rolnik w sieci;

7.      Kultura w sieci.

W ramach działań edukacyjnych Gmina Rybczewice zakupi potrzebny sprzęt (laptopy, rzutniki, ekrany projekcyjne, urządzenie wielofunkcyjne), który po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich.

Szkolenia będą się odbywały w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, a także w zależności od potrzeb uczestników w pomieszczeniach Urzędu Gminy, Klubu Seniora, bibliotece gminnej oraz w świetlicach budynków OSP na terenie poszczególnych sołectw, w trzech trybach: 2 dni x 8 godzin (przede wszystkim weekendy), 4 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia, w godzinach dostosowanych do uczestników szkoleń) oraz w trybie mieszanym 8 godzin (sobota lub niedziela) + 2 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia, w godzinach dostosowanych do uczestników szkoleń), w grupie do 12 osób. Dla uczestników szkoleń przewidziany jest catering oraz przerwy kawowe i lunchowe. W systemie 8 godzinnym planowane są 2 przerwy kawowe i 1 przerwa na lunch, natomiast w systemie 4 godzinnym przewidziana jest 1 przerwa kawowa.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rybczewice, Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice (parter - pokój nr 6).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu (podinspektor Ewelina Chruściel) pod nr tel.: 81 58 44 467 lub adresem e-mail: e.chrusciel@rybczewice.pl

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.rybczewice.pl oraz www.facebook/grybczewice.com

 

Moduły tematyczne do wyboru

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: