Imieniny:

Przekazanie Sprzętu OSP Przekazanie Sprzętu OSP

W ramach konkursu: XII Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB) ogłoszonym przez: Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Funduszu Sprawiedliwości zakupiono i przekazano dnia 15 listopada br. następujący sprzęt na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy:

1. OSP Rybczewice
Defibrylator Zoll AED 3
Detektor jednogazowy CO
Detektor prądu przemiennego
Bosak dielektryczny
Parawan osłaniający zdarzenie
Latarki strażackie
Wartość przekazanego sprzętu wynosi 11 088,00 zł

2. OSP Częstoborowice
Defibrylator Zoll AED 3
Detektor jednogazowy CO
Detektor prądu przemiennego
Bosak dielektryczny
Zestaw klinów do stabilizacji
Latarka strażacka
Wartość przekazanego sprzętu wynosi 10 928,00 zł

3. OSP Pilaszkowice-Bazar
Zestaw PSP R1 z szynami kramera i deską ortopedyczną
Wartość przekazanego sprzętu wynosi 4500,00 zł

4. OSP Wygnanowice
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł

5. OSP Stryjno
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł

6. OSP Izdebno
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł

7. OSP Podizdebno
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł

Na potrzeby jednostki OSP Częstoborowice została zakupiona i przekazana pompa szlamowa WT 40X z wyposażeniem o wartości 12 757,00 zł w tym:
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 11 481,00 zł ,
- środki z budżetu Gminy Rybczewice w kwocie 1 276,00 zł

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: