Imieniny:

Przebudowa drogi gminnej w Rybczewicach Pierwszych Przebudowa drogi gminnej w Rybczewicach Pierwszych

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze” (obok stacji paliw) dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych, której wykonawcą jest firma WOD-BUD Sp. z o.o. ul Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik została właśnie zakończona.

 

Na pełnym odcinku drogi tj. na 1596 m ułożono dwie warstwy asfaltu - warstwę wiążącą o grubości 5cm i warstwę ścieralną o grubości 4 cm. 

 

Wykonane zostały prace polegające na odmuleniu i remoncie istniejących przepustów pod koroną drogi oraz odtworzenie istniejących rowów otwartych. Utwardzono pobocza oraz zjazdy do posesji kruszywem łamanym. Umocniono także skarpy rowów płytami ażurowymi na odcinku ok 250 m.

 

Na całej długości jezdni wykonano oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie. Zamontowano pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne.

 

W najbliższym czasie nastąpi odbiór techniczny inwestycji.

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: