Imieniny:

Program „Aktywna tablica” - Otrzymaliśmy dotację dla Szkoły Podstawowej w wysokości 14 000 zł przy wkładzie UG 3 500 zł Program „Aktywna tablica” - Otrzymaliśmy dotację dla Szkoły Podstawowej w wysokości 14 000 zł przy wkładzie UG 3 500 zł

Program „Aktywna tablica”

Gmina Rybczewice jako organ prowadzący Szkołę Podstawową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” złożyła wniosek poprzez Kuratorium Oświaty w Lublinie do Wojewody Lubelskiego o zakup pomocy dydaktycznych.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie na zakup dwóch interaktywnych mobilnych monitorów dotykowych, które będą służyć wszystkim uczniom w ramach nowoczesnej formy kształcenia.

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: