Imieniny:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMCS - GMINA RYBCZEWICE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMCS - GMINA RYBCZEWICE

 

 

Urząd Gminy Rybczewice informuje, że dzięki staraniom Wójta Gminy Rybczewice Pani mgr Elżbiety Masicz oraz Pana Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku dra hab. Sławomira Terpiłowskiego prof. UMCS w dniu 11 maja 2020 r. doszło do zawarcia „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Gminą Rybczewice.

Celem porozumienia jest nadanie ram współpracy pomiędzy UMCS a Gminą w obszarze:
- wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych w szczególności w zakresie badania zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku na terenie Gminy,
- innej współpracy naukowej w zakresie pozyskiwania danych za pomocą automatycznych stacji meteorologicznych obsługiwanych przez UMCS z punktów pomiarowych znajdujących się na terenie Gminy,
- wspólnych działań promocyjnych,
- wspierania inicjatyw służących popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju oraz zachowań i postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy,
- innych działań uzgodnionych przez Strony, związanych z zakresem prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie.

Dzięki zawartemu porozumieniu dane meteorologiczne ze stacji pomiarowej UMCS zlokalizowanej na terenie ZSO w Rybczewicach będą przesyłane bezpośrednio do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach szczególnie pod kątem wskazywania obszarów, na których wystąpiły straty w uprawach rolnych spowodowane suszą, która staje się coraz większym problemem dla rolników z terenu Gminy Rybczewice.


Pogoda w regionie - RYBCZEWICE - Link do strony:
http://212.182.4.252/podglad/22?fbclid=IwAR1T_D3NMoyA1OOKh0v32DT7At4-wdHWn9yzyVy-xIUzgvsEPnY3YPjKScY

 


 
 


Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: