Imieniny:

POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2019 POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach informuje o kontynuacji  Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.    


W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom  najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie. 


Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wynoszącego :


    dla osoby samotnie gospodarującej-   1 402,00 zł

 

   dla osoby w rodzinie  -                            1 056,00 zł

 

 

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach od dnia 13 maja 2019 r w  godzinach pracy tj. od godz. 8.00 – 16.00,  w poniedziałki w godz. od godz. 9.00 – 17.00 .


Telefon kontaktowy do pracowników socjalnych GOPS Rybczewice:

81/ 585-40-99

 

 

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: