Imieniny:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2018 POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2018

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach informuje o kontynuacji  Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.      

 
             W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom  najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie. 

 

 

            Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wynoszącego :

 

 

    dla osoby samotnie gospodarującej - 1 268,00 zł

    dla osoby w rodzinie  -  1 028,00 zł

 

 

          Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach godzinach pracy tj. od godz. 8.00 – 16.00,  w poniedziałki w godz. od godz. 9.00 – 17.00 do dnia 28.09.2018 roku.

 

   

Telefon kontaktowy do pracowników socjalnych GOPS Rybczewice:

 

 

81/  582-18-92

 

81/ 584-44-72

81/ 585-40-99

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: