Imieniny:

Płatny staż i szkolenie Płatny staż i szkolenie

Oferta jest skierowana do osób przynależących do przynajmniej jednej z grup:
-warunek konieczny- w wieku 30 lat i więcej ,
-bezrobotnych (zarówno niezarejestrowanych i zarejestrowanych)
-zamieszkujących w województwie lubelskim
-osób odchodzących z rolnictwa
-z niepełnosprawnościami
- osób długotrwale bezrobotnych
-osób zarejestrowanych w KRUS i PUP/MUP

W ramach wspomnianego szkolenia zawodowego uczestnikom przysługuje:
-stypendium szkoleniowe- 6,63 zł netto/godz. szkoleniową
-zwrot kosztów dojazdu
-catering na zajęciach szkoleniowych
-materiały i pomoce dydaktyczne
- szkolenia zawodowe (60 godz) z zakresu : pracownik biurowy z elementami kadr, rejestratorka medyczna, magazynier,
-profesjonalną kadrę szkoleniową
-opracowanie Indywidualnych Planów Działania
-indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Po odbytym szkoleniu oferujemy płatny 3-miesięczny staż,
w wysokości 1441 PLN netto miesięcznie dla uczestnika projektu.
Staż odbędą Państwo w firmie jak najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

Po zakończeniu szkoleń otrzymają Państwo zaświadczenie o ich ukończeniu oraz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji na tym stanowisku.

Staż odbędą Państwo w firmie jak najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:
icr.gabrielagryzio@gmail.com
Proszę o szybką odpowiedź liczba miejsc do udziału w Projekcie jest ograniczona.

 

- Ulotka

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: