Imieniny:

Ogłoszenie Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Termin składania ofert do dnia 12.07.2018 r. godz 15.00

Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 12.07.2018 r. (czwartek), do godz. 15.00 na adres Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice pok. nr 3. Na kopercie wpisać: „Oferta na wykonanie przepustu w m. Pilaszkowice Pierwsze”.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: