Imieniny:

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody

Główny wykonawca robót Pan Andrzej Bielecki z Bychawy zakończył roboty budowlane na zadaniu pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy” w miejscowości Bazar gm. Rybczewice. 

Trwają procedury odbioru technicznego zrealizowanej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła brutto: 65.000 zł. 

Równolegle do zakończonego zadania rozpoczęte zostaną prace przy realizacji kolejnego etapu inwestycji w ramach „Modernizacji gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż systemu OZE” polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków stacji wodociągowych „Rybczewice-Karczew”, „Pilaszkowice Bazar”, „Zygmuntów” oraz „Podizdebno” wraz z wykonaniem modernizacji oświetlenia LED. Wybrany w drodze postępowania przetargowego wykonawca robót, firma EKOSERWIS BP Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlasce al. Tysiąclecia 20/1, 21-500 Biała Podlaska, podpisała z Gminą Rybczewice w dniu 26.08.2019r. umowę na realizację powyższego zadania z terminem zakończenia robót do dnia 29.05.2020r.

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: