Imieniny:

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody

Gmina Rybczewice, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, rozpoczyna realizację zadania  pn„ Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez  budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż  systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody”.

 

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca robót dotyczących budowy ziemnego zbiornika retencyjnego infiltrująco-odparowującego na wody popłuczne z filtrów odżelaziaczy na istniejącym ujęciu wody Pilaszkowice – Bazar. Firm Andrzej Bielecki ul. Reymonta 17, 23-100 Bychawa złożył ofertę w wysokości brutto: 65 000,00 zł i zaoferował okres gwarancji na 5 lat.

 

Roboty będą realizowane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ HYDROL „ S.C. Pracowania Projektowa w Lublinie.

 

Na zdjęciach teren na którym niebawem powstanie zbiornik.

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: