Imieniny:

Mieszkańcy Częstoborowic dziękują za drogę Mieszkańcy Częstoborowic dziękują za drogę

Trwają zebrania wiejskie w sołectwach na terenie gminy Rybczewice.


W dniu wczorajszym 21.11.2017 r. podczas zebrania w sołectwie Częstoborowice, przysiółek Podizdebno mieszkańcy przygotowali uroczyste przyjęcie dla władz samorządowych ze względu na zrealizowaną w bieżącym roku inwestycję przebudowy drogi gminnej Nr 105766L w miejscowości Częstoborowice.


Pani Wójt Elżbieta Masicz symbolicznie przecięła wstęgę w asyście Radnej Częstoborowic Pani Małgorzaty Suszek i Sołtysa Wsi Częstoborowice (Podizdebno) Pana Tomasza Połcia.

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: