Imieniny:

Konsultacje społeczne dotyczące budowy tężni solankowej w Gminie Rybczewice Konsultacje społeczne dotyczące budowy tężni solankowej w Gminie Rybczewice


Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Rybczewice w sprawie budowy tężni, postanowiłam poddać temat do dyskusji ze względu na duże rozbieżności w głosowaniu radnych. Stąd też prośba do Państwa o wyrażenie opinii w ankiecie czy owa tężnia solankowa powinna zostać wybudowana czy zdecydowanie nie.

 

Pozwólcie Państwo, że przedstawię najważniejsze informacje. Tężnia solankowa, która miałaby powstać niedaleko remontowanego dworu w Rybczewicach Drugich dofinansowana byłaby z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i co najważniejsze w 100 % pokryta z tych funduszy - GMINA RYBCZEWICE NIE DOKŁADA ANI ZŁOTÓWKI DO TEJ INWESTYCJI. Środki już wpłynęły na konto Gminy, lecz bez zgody Rady nie można przystąpić do przygotowania dokumentacji. Roczny koszt utrzymania tężni to koszty eksploatacji czyli solanka i energia elektryczna – łącznie to około 7 tys. złotych.

 

Dlaczego chcielibyśmy aby powstała tężnia?

Powodów jest kilka. Po pierwsze społeczeństwo Gminy Rybczewice niestety ale się starzeje. Nasi rodzice, dziadkowie, a zdarza się że i dzieci potrzebują rehabilitacji związanej z wdychaniem leczniczego jodu. Wyjeżdżają zatem nad morze, teraz takie turnusy mogliby odbywać na miejscu, u nas w Rybczewicach. Tężnia solankowa jak każdy wie służy do zażywania inhalacji powstałego w ich otoczeniu specyficznego aerozolu. Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania.

Po drugie działania Gminy Rybczewice ukierunkowane są na stworzenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. W tym celu utworzony został skwer, ciągle doposażany w nowe urządzenia, rewitalizowany jest park, w którym będą piękne oświetlone alejki i ławeczki. Przywrócono dawne schody do zbiornika wodnego. Wkrótce rozpocznie się rewitalizacja zalewu – powstanie molo, ścieżki i oświetlenie wokół, wybudowana zostanie także mała architektura.  Został także złożony przez LGD „Dolina Giełczwi” wniosek o budowę skateparku naprzeciw bramy wjazdowej do parku. A najważniejsze – modernizowany jest dwór, który będzie głównym miejscem spotkań kulturalnych w Gminie Rybczewice. Na potrzeby mieszkańców przeniesiony zostanie Klub Seniora, znajdzie tutaj swoją siedzibę również Gminna Biblioteka Publiczna. Wszyscy mieszkańcy i goście będą mogli zatem poczytać ciekawą lekturę siedząc na ławce w parku, nad zalewem czy właśnie podczas zażywania leczniczej inhalacji obok tężni.

Pragnę zatem poznać Państwa opinię czy powinna u nas w Gminie Rybczewice powstać tężnia solankowa? Jesteśmy piękną Gminą zlokalizowaną na trasie drogi wojewódzkiej prowadzącej nad Roztocze, często Gmina określana jest jako „mini Roztocze”. Fakt ten chcemy wykorzystać maksymalnie jak się da, chcemy zapewnić potencjalnym turystom bogatą ofertę wypoczynkową. Mamy wszystko co potrzeba, czyste powietrze, piękne lasy i wąwozy, bogatą historię, urokliwe miejsca, obfite stawy rybne i źródła, miejsce do wędkowania i liczną grupę agroturystyczną. Ciągle modernizujemy drogi dojazdowe aby poprawiać dostępność kolejnych miejscowości.

 

Proszę zatem o wyrażenie swojego zdania i oddania głosu w ankiecie. Czekamy na każdy głos.

 

Głosowanie trwa do 21 października 2020r.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: