Imieniny:

Kolejny odcinek drogi asfaltowej oddany w gminie Rybczewice Kolejny odcinek drogi asfaltowej oddany w gminie Rybczewice

W dniu 05.07.2018 roku do użytku został oddany kolejny odcinek drogi asfaltowej. Gmina Rybczewice przystąpiła do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L w miejscowości Rybczewice Drugie na odcinku 970m. o nr referencyjnym IZP.271.3.2018.

Inwestycja finansowana jest z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Koszt całkowity to 481 959,92 zł.

Projekt zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SP. z o.o. z siedzibą w Zamościu. Zakres zamówienia obejmował: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa kamiennego, korektę wysokościową niwelety drogowej poprawiającej płynność jej przebiegu oraz odwodnienie.

 

 

  

  

  

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: