Imieniny:

Informacja - Straty suszowe 2019 r. Informacja - Straty suszowe 2019 r.

W związku  z ogłoszonym w dniu 15 lipca 2019 r. komunikatem przez  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach, dotyczącym zagrożenia suszą upraw rzepaku i rzepiku na I kategorii gleby na   terenie Gminy Rybczewice - informujemy, że   rolnicy  posiadający  straty w/w uprawach rolnych mogą zgłaszać szkody do  gminnej komisji  d/s szacowania szkód w gospodarstwach rolnych  - Urząd Gminy Rybczewice z siedzibą w Stryjno Kolonii , w godzinach pracy Urzędu, wypełniając druk oświadczenia.

 

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne składanie  oświadczeń, w terminie   do dnia  31 lipca 2019 r.

 

Wnioski należy wypełniać zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym do ARMiR.

 

Do wniosku należy dołączyć Zgodę na przekazanie danych osobowych. Niewyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do Komisji Wojewody ds. szacowania strat.

 

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę(WOD < 127,5 mm), gatunek gleby:

     piasek luźny - pl
     piasek luźny pylasty - plp
     piasek słabo gliniasty - ps
     piasek słabo gliniasty pylasty - psp

 

Oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: