Imieniny:

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowane są w następujący sposób:

       1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu ( poniedziałek 9-17, wtorek- piątek
 8-16) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną ( oryginalne dokumenty nie musza zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

    

      2. W przypadku wysłania zgłoszenia poczta lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów oraz potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: urzad@rybczewice.pl

 

Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów do członków komisji obwodowych udzielane są pod numerem telefonów: 81 58 44 461, 81 58 44 462

 

WZÓR zgłoszenie kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczychw wyborach

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: