Imieniny:

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII INFORMACJA DOTYCZĄCA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

              W dniu 16 maja 2018 r. odbyły się spotkania z osobami biorącymi udział w projekcie „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” , na których przedstawiono zaawansowanie rzeczowe projektu.

Po ogłoszeniu dwóch przetargów oferty złożone przez Wykonawców na poszczególne instalacje przewyższały wartość kosztorysową projektu o kwotę 96 912,36 zł. Gmina przystępując do realizacji projektu podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WL na konkretną ilość instalacji OZE.  Obecnie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek korekt w zakresie ilości czy rodzaju założonych do realizacji instalacji gdyż wiązałoby się to z utratą dofinansowania. Projekt może być realizowany jeżeli uczestnicy projektu pokryją brakującą kwotę.

Mając na względzie jednomyślność uczestników spotkań i decyzję
o dalszej realizacji projektu prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłat w kwocie 430 zł na rachunek bankowy o numerze 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050 prowadzony dla Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice. W tytule przelewu prosimy wpisać : dopłata do OZE imię i nazwisko osoby zawierającej umowę.

Kwota 430 zł dotyczy jednej instalacji, osoby posiadające więcej niż jedną instalację dopłacają odpowiednio 430 zł x ilość instalacji.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: