Imieniny:

Informacja Informacja

 

Urząd Gminy Rybczewice przypomina, że na terenie zbiornika wodnego „Rybczewice” nadal obowiązuje całkowity zakaz wędkowania w porze dziennej i nocnej.

 

            Otwarcie zbiornika dla wędkarzy i rozpoczęcie sezonu wędkarskiego w roku bieżącym uzależnione jest od udzielenia Gminie Rybczewice pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Giełczew dla potrzeb ww. zbiornika na podstawie prawomocnej decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu.

 

            W związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi łamania ww. zakazu tut. Urząd informuje, że przypadki takie będą niezwłocznie zgłaszane na Policję oraz do Państwowej Straży Rybackiej.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: