Imieniny:

Grupa Historyczna Grupa Historyczna

Odpowiadając na ostatnie ożywienie dyskusji wokół historii naszej gminy oraz wyrażanie troski o pamięć, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice ogłasza utworzenie Grupy Historycznej, której celem będzie gromadzenie wszelkich dokumentów, materiałów lub eksponatów dotyczących historii lokalnej oraz popularyzowanie wiedzy na jej temat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Nie tylko obecnych mieszkańców, ale też tych, którzy stąd wyjechali, a nadal mają naszą małą ojczyznę w sercu.
Planowane cykliczne spotkania (przynajmniej raz na kwartał) oraz komunikacja online (utworzenie strony internetowej o historii gminy).

Część zgromadzonych już materiałów tj. rodzinne pamiątki, zapiski, wspomnienia, ubrania czy rekwizyty zostały przedstawione podczas Wieczornicy w dniu 8 listopada w ZSO w Rybczewicach. Na chwilę obecną odezwali się także byli mieszkańcy i uczniowie szkoły w Rybczewicach, którzy chętnie przekażą swoje wspomnienia z tamtego okresu. Chcemy bazować nie tyko na zgromadzonych już materiałach ale pozyskać kolejne w celu stworzenia pełnej historii na temat naszej Gminy.

Wójt Gminy Pani Elżbieta Masicz wyraziła wsparcie finansowe na wydanie publikacji o historii naszej Gminy na podstawie zgromadzonych materiałów.

Kontakt e-mail: swalrybczewice@gmail.com
tel.: 691 256 12

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: