Imieniny:

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świdnickiego - współpraca z RDPP Powiatu Świdnickiego. Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świdnickiego - współpraca z RDPP Powiatu Świdnickiego.

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świdnickiego - współpraca z RDPP Powiatu Świdnickiego. 


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świdniku i Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej “Modrzew” zapraszają na Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świdnickiego, które odbędzie się 15 marca o godzinie 16:00 przy ul. Hotelowej 6 w Internacie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej (PCEZ). Tematem spotkania będzie współpraca rady z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoś się: https://goo.gl/forms/ij05dsBeMVIugklf1


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ doradczy do zadań którego należy między innymi: 
 

 • opiniowanie projektów strategii powiatu
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

W listopadzie 2017 roku rozpoczęła się II kadencja Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świdniku. W związku z tym chcemy zaprosić wszystkie organizacje z powiatu świdnickiego na spotkanie w którym porozmawiamy o potrzebach organizacji z regionu i możliwościach współpracy z radą powiatu świdnickiego  w tym zakresie.


Biorąc udział w spotkaniu:

 • będziesz miał/miała możliwość wyrażenia swojego zdania na temat współpracy RDPP z organizacjami pozarządowymi
 • twoja opinia posłuży do wypracowania rekomendacji dla dalszych prac RDPP
 • będziesz miał/miała możliwość zaproponowania rozwiązań problemów z którymi na co dzień boryka się Twoja organizacji

 

Ramowy program spotkania:


16:00 - otwarcie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świdnickiego

16:15 - 16:30 - Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - prezentacja zasad funkcjonowania i założeń - przewodniczący RDPP p. Leszek Czechowski

16:30 - 18:30 - Wypracowanie rekomendacji związanych z działaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie:

 • współpracy finansowej organizacji pozarządowych z Starostwem Powiatowym
 • współpracy pozafinansowej organizacji pozarządowych z Starostwem Powiatowym
 • komunikacji pomiędzy RDPP a organizacjami pozarządowymi

18:30 - 19:00 - Prezentacja wypracowanych rozwiązań.


Spotkanie jest kontynuację spotkań Świdnickiego Forum Organizacji Pozarządowych. Forum to swoiste partnerstwo organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu świdnickiego. Zostało zainicjowane na jednym ze spotkań Świdnickich NGO-sów organizowanych w 2010 roku przez Stowarzyszenie „Modrzew” na którym omawiając bieżące problemy dotykające 3 sektor oraz zawiązano nieformalne partnerstwo.


Forum to możliwość nawiązania współpracy z innymi organizacjami, podzielenia się swoim doświadczeniem i pomocy ludziom rozpoczynającym nowe inicjatywy społeczne.


---------

Stowarzyszenie Modrzew od 2010 roku wspiera rozwój podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych. Animuje, doradza, szkoli, a także udziela dotacji na start oraz na rozwój inicjatyw łączących cechy społeczne i przedsiębiorcze w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Więcej na www.modrzew.org

 

 

 

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: