Imieniny:

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla biblioteki szkolnej Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla biblioteki szkolnej

Gmina Rybczewice, jako organ prowadzący Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Ogólnokształcących, otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach Priorytetu 3 Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Wartość całkowita projektu to 5 000 zł, z czego dotacja wynosi 4 000 zł. Wkład własny gminy Rybczewice wynosi 1 000 zł. W ramach projektu, do biblioteki szkolnej, zakupione zostaną nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami).

 

     

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: