Imieniny:

Bezpłatne powiadomienia SMS dla mieszkańców Gminy Bezpłatne powiadomienia SMS dla mieszkańców Gminy

Wójt Gminy w Rybczewicach informuje, że zamierza uruchomić bezpłatne powiadomienia SMS dla mieszkańców Gminy wyłącznie w zakresie zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wszystkie zainteresowane osoby otrzymaniem powiadomienia proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy oświadczenia wraz z obowiązkiem informacyjnym w podstawowym terminie do dnia 20 grudnia 2019r.

 

Brak uczestnictwa w zaproponowanej formie nie zwalnia mieszkańców z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry bez wezwania w następujących terminach:

- za I kwartał do 15 stycznia

- za II kwartał do 15 kwietnia

- za III kwartał do 15 lipca

- za IV kwartał do 15 października

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: