Imieniny:

Bezpieczni bez azbestu Bezpieczni bez azbestu

Rozpoczynamy trzeci nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

 

Wnioski dot. realizacji w/w działań przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rybczewice – pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00
wtorek-piątek od godz. 8:00 do 16:00


Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy - pokój nr 6, ze strony internetowej UG, a także ze strony www.azbest.lubelskie.pl.
Kontakt telefoniczny w sprawie usuwania azbestu UG Rybczewice:
512 752 459 lub 81 584 44 67

 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Regulamin wraz z załącznikami

2.      Zgłoszenie lokalizacji

3.      Jeśli masz azbest na dachu, pamiętaj o wypełnieniu Oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracyjno-budowlanego. Oświadczenie podpisz po upływie 21 dni od daty złożenia dokumentów (pobierz).

4.      Jeśli masz azbest na ziemi zdjęty po dacie 06.05.2004r. wypełnij Oświadczenie, że prace prowadzone na Twojej nieruchomości zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (pobierz)

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: