Imieniny:

Bezpłatny program pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" Bezpłatny program pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"

 

Gmina Rybczewice informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na postawie umowy nr 235/2018/D/OZ z dnia 26.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszen Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejuje 100% kosztów kwalfikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.

 

Gmina Rybczewice ogłasza nabór wniosków o bezpłatne usuwanie azbestu.

Termin składania dokumentów do 20 kwietnia 2018 r. Ilość wniosków ograniczona, liczy się data wpływu.

Wymagane dokumenty są dostępne do pobrania ze strony Urzędu Gminy Rybczewice w zakładce DRUKI DO POBRANIA lub w Urzędzie Gminy Rybczewice pok. nr 6.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: