Imieniny:

Informacje ogólne Informacje ogólne

Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w Naszej Gminie.

Rada Gminy dnia 20 grudnia 2012 r. uchwaliła wysokość opłaty za wywóz śmieci niesegregowanych w wysokości 13 zł. od osoby. Mieszkańcy segregujący śmieci zapłacą mniej – 6 zł.
Zniknie powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem.
Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybczewice.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: