Imieniny:

„Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego" „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego"

Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” (nr projektu RPLU.07.01.00-06-0026/17) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 dziedzictwo kulturowe i naturalne.

 

Wykonawcą zadania jest Zakład Wapienno-Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o., ul. Wąska 121, 22-670 Bełżec.

 

Zamówienie obejmuje przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych parku, w tym m.in.:
1. rozbiórkę garaży i budynków gospodarczych w pobliżu dworu,
2. wycinkę drzew i krzewów,
3. montaż elementów małej architektury,
4. budowę schodów terenowych do planowanego molo,
5. budowę ścieżek spacerowych nieutwardzonych z obrzeżem z kamienia polnego i z kostki brukowej imitującej bruk klinkierowy,
6. budowę nawierzchni dojazdowych i wokół dworu z kostki brukowej imitującej bruk klinkierowy,
7. budowę oświetlenia i monitoringu,
8. montaż tablic ścieżek edukacyjnych,
9. wykonanie nasadzeń

 

Wykonana została konstrukcja schodów terenowych do Zbiornika Małej Retencji, trwają prace przy układaniu kostki. Wykonawca zadania układa także obrzeża alejek w parku. Prowadzone są również prace niwelacyjne i porządkowe placu za dworem, który w przyszłości posłuży jako miejsce imprez plenerowych.

 

Już dzisiaj możemy zobaczyć jak zmienia się park, dwór i ich najbliższe otoczenie. Gmina Rybczewice to gmina typowo rolnicza, pozbawiona ośrodków przemysłowych, a więc główny kierunek działań należy kierować w stronę miejsc agroturystycznych, aktywnego wypoczynku, połowu ryb itd.

 

Wkrótce kolejne dobre wiadomości w sprawie inwestycji gminnych.

 

 


 

Pełną galerię zdjęć możecie Państwo zobaczyć na naszym facebooku

 

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: